3. november 2021 - Develop

Garanti

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køber 2 års reklamationsfrist fra modtagelsesdagen.

Reklamation skal meddeles JBO A/S snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget manglen.
JBO A/S er forpligtet til indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.

På visse produkter yder der fabriksgaranti ud over de 2 års reklamationsret. Fabriksgarantien dækker som oftest reparation eller ombytning til tilsvarende brugt vare. Ombytning til ny vare kan ikke påregnes. Der må på en del produkter påregnes længere reparationstid, da reparationen i visse tilfælde sker i udlandet.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af købet, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, samt hvis varen har været tilsluttet forkert.

Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder JBO A/S sig ret til at foretage fradrag for eventuelle mangler herunder tilbehør.

Såfremt en vare, der er returneret som garanti reparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 200,- ekskl. moms + forsendelsesomkostninger.

da_DK