3. november 2021 - Develop

CE conformity marking

Alle produkter fremstillet af JBO A/S er CE-mærkede iht. gældende regler for Europæiske Standarder. Alle produkter er testede og CE-godkendte på det af EU udvalgte danske prøveinstitut FORCE Instituttet, DK-2605 Brøndby.
Documentation on the particular products for this may be requested.
Medfølgende manualer og brugervejledninger til produkter fremstillet af JBO A/S vil oftest være på dansk, men kan dog forekomme på engelsk, og køber kan ikke rette krav om at disse skal være på dansk.
Printing errors as well as changes in product specifications are excepted.

Ansvar og force majeure. I det omfang JBO A/S i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køber, er JBO A/S´ ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. JBO A/S påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand.

Further, a reservation is made for Force Majeure - Act of God - such as industrial action, fire, war, mobilization, unforeseen call-up, sequestration/requisitioning, currency restrictions, civil commotion, riots and similar.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter at risikoen er gået over til køber. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, ændringer fortaget uden JBO A/S´ skriftlige samtykke eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

Buyer shall be responsible for organizing the place of work, and shall use the equipment purchased correctly in accordance with the provisions laid down by the Danish National Labour Inspection or by a similar regulatory agency covering the country in which the products are beeing used.

en_GB